جهت نجات مردم مظلوم غزه و فلسطین و نابودی رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامی شیطانش، 5بار آیه شریفه "امّن یجیب" را قرائت کنیم

در صورت وجود مشکل در دریافت فایل حتما گزارش فرمایید. باتشکر گزارش مشکل