سه شنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۲ / بعد از ظهر / | 2024-02-27
سامانه رصد
135 بازدید
0
ارسال به دوستان
پ

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (‎-۰.۸۳%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس موتور XU7P ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ (‎۱.۳۲%‏)۸,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس (فول) ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۸۷%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس (ارتقاء) ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۲.۱۰%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۲.۷۶%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس (تیپ 1) ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (‎۲.۳۸%‏)۱۸,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس با موتور EF7P به زودی ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو 6 سرعته ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۰۲%‏)۱۷,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۲.۴۴%‏)۲۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (‎۳.۲۴%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۳.۲۳%‏)۳۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) به زودی ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۹۰%‏)۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سفارشی ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۹۹%‏)۱۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سفارشی ELX ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۷۴%‏)۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۳۱%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 موتور TU3 ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ (‎۲.۴۴%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۲.۲۴%‏)۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 تیپ 5 ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۶۱%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎۳.۱۸%‏)۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (ارتقاء) ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۳.۱۳%‏)۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای برقی ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎۱.۷۹%‏)۱۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء) ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۱.۴۹%‏)۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (‎۲.۲۷%‏)۱۷,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء) ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (‎۲.۳۶%‏)۱۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (‎۱.۲۶%‏)۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۱.۷۹%‏)۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ (‎۱.۹۰%‏)۱۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۷۲%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (‎۱.۳۷%‏)۸,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس (ارتقاء) ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۱.۳۴%‏)۸,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس پانوراما ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (‎۱.۲۴%‏)۸,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۱.۸۱%‏)۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی (ارتقاء) ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎۰.۵۲%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی V1 ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (‎۰.۱۱%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک (ارتقاء) ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4 ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (‎۱.۶۱%‏)۱۸,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 5 ( S5 ) جدید ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۶۱%‏)۲۳,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 ( S7 ) ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ (‎۲.۱۵%‏)۳۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۲.۱۱%‏)۳۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما 8 اس ( 8S ) ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ (‎۱.۸۸%‏)۳۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما 7X ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (‎۴.۵۸%‏)۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۰۷%‏)۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (‎-۱.۳۶%‏)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شاین مکس بنزینی به زودی ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (‎۰.۷۴%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S (استاندارد) ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)۱,۵۰۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎۰.۶۹%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (‎-۰.۸۲%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
کوییک ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (‎۰.۵۲%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (‎۱.۰۰%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (‎۰.۲۶%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R تیپ S ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (‎۱.۰۰%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎۰.۹۸%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R اتوماتیک ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎۰.۵۸%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (‎۲.۲۷%‏)۹,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S (استاندارد) ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ (‎۲.۲۳%‏)۹,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXR ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۹۷%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXR-L (استاندارد) ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ (‎۰.۴۷%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXL ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ (‎۰.۷۴%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXL (استاندارد) ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ (‎۱.۷۲%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰
شاهین G (استاندارد) ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (‎۱.۷۲%‏)۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شاهین اتوماتیک G ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎۰.۹۳%‏)۷,۵۰۰,۰۰۰
سایپا 151 ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۶۶%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 (لاینر) ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۴۹%‏)-۱,۵۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (رادیال) ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۰%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ (‎-۱.۷۷%‏)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (‎۲.۱۷%‏)۱۸,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ زاگرس ناموجود ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2 ۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (‎۱.۱۹%‏)۱۸,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 تیپ 3 ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (‎۱.۸۰%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS55 ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ (‎۲.۱۸%‏)۵۰,۰۰۰,۰۰۰
زوتی DL5 ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ (‎۱.۱۹%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
X22 پرو دستی ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۴%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
X22 پرو اتوماتیک ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۷۱%‏)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰
X33 کراس (دستی) ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ (‎۳.۴۵%‏)۳۵,۰۰۰,۰۰۰
X33 کراس (اتوماتیک) ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۶۹%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
X55 پرو ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ (‎۱.۵۷%‏)۲۴,۰۰۰,۰۰۰
آریزو 5 ۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۳۲%‏)۱۶,۰۰۰,۰۰۰
آریزو 5 اسپورت ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۲۰۰,۰۰۰ (‎۱.۳۵%‏)۱۸,۰۰۰,۰۰۰
آریزو 6 پرو ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۹۵%‏)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 7 پرو ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۲۷%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
تیگو7 پرو پرمیوم ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۲۶%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 پرو ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۲۵%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 پرو (هیبرید) ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰ (‎۳.۱۳%‏)۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 پرومکس ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 پرومکس (IE) ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۸۴,۴۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۳%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX (1.6) ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ (‎۳.۳۳%‏)۷۰,۰۰۰,۰۰۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
بک X3 به زودی ۸۸۹,۰۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک J4 ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S3 ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S5 ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۲%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۹%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی T9 به زودی ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7 ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۰۶%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۲۳,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی X5 ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۰%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای النترا ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هیوندای کرتا ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت کارا (تک کابین) ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت کارا (دو کابین) ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۲%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رسپکت ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۸۸%‏)۲۵,۰۰۰,۰۰۰
رسپکت 2 ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۰۹%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۳۷%‏)۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰ (‎۱.۶۰%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) به زودی ۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۰۲%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی پرستیژ ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۹۳,۷۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۴%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ون باری اینرودز ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9 ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بستیون T77 ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۲۷%‏)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هونگچی H5 به زودی ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایر شرکت ها

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
تیگارد X35 ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
لاماری ایما ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۸۷%‏)۳۵,۰۰۰,۰۰۰
آسنا دنده ای (توربو) ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۱۶%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مکث تیارا ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی ناموجود ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
راین R3 ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دایون Y5 ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دایون Y7 ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فردا SX5 ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فردا T5 ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سوبا M4 ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۲۵,۰۰۰,۰۰۰